Verzuimadvies & -begeleiding

Ligt de taak van verzuimbegeleiding of casemanagement bij medewerkers die daar onvoldoende tijd voor of kennis van hebben? Dan overvraagt u uw medewerker en verwaarloost u uw verzuimdossiers. Gevolg: u benut regelingen onvoldoende, voldoet niet aan de werkwijzer Poortwachter van UWV en loopt extra (financiële) schade op. Verm advies neemt de verzuimbegeleiding uit handen of ondersteunt uw verantwoordelijke medewerker met … Read More