Re-integratie spoor 2

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor re-integratie van uw arbeidsongeschikte werknemer. De Wet Verbetering Poortwachter zegt dat in het tweede ziektejaar ook de mogelijkheden bij een andere werkgever onderzocht moeten worden. Verzuim advies neemt de re-integratiebegeleiding uit handen en zorgt voor een UWV-proof rapportage. Met aandacht voor uw mensen en scherp op uw kosten. Voor meer informatie hierover neemt u … Read More

Organisatiecheck & -advies

Onvoldoende grip op verzuim levert een forse schadepost, productiviteitsverlies en de nodige frustraties. Verzuim advies laat zien hoe uw organisatie ervoor staat, zowel op dossierniveau als overkoepelend. Analyse van individuele verzuimdossiers toont of de juiste processtappen zijn gezet en of alle re-integratiekansen zijn benut. Is er kans op een loonsanctie? Welke kosten gaan met de dossiers gepaard en wat zijn … Read More